Algemene steun

Algemene steun (noodhulp) is de dienst die zoveel als mogelijk op de straat is en reageert op meldingen van ongeregeldheden. Deze dienst surveilleert 24 uur per dag. De permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid van de politiediensten krijgt vooral gestalte in de functie interventie. Zij bestaat erin om - binnen een passende termijn - een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele steun ter plaatse noodzakelijk is.

In de omschrijving van de zone zijn minimaal 2 interventie-auto's continu in dienst. Die interventieploegen zijn prioritair belast met het geven van een adequate respons op de oproepen die een politieaanwezigheid binnen de kortst mogelijke termijn vereisen (dringende interventies). Naast de dringende interventies worden zij tevens geacht - zo snel als mogelijk en indien nodig - een gepast gevolg te geven aan de niet dringende vragen tot interventie die aan hen worden gericht.

Er werd geopteerd voor 2 uitvalsbasissen; het commissariaat te Lanklaar en het hoofdcommissariaat te Maaseik. Hierdoor kan optimaal gereageerd worden op incidenten in beide gemeenten. De korte aanrijtijden zijn een sterk kwalitatief element en bevestigen deze keuze.

Een interventieploeg telt steeds 2 personeelsleden en is in eerste instantie samengesteld uit de leden van de algemene steun. Om de continuïteit van deze dienstverlening te verzekeren is het echter noodzakelijk dat de andere diensten - in mindere mate - eveneens particperen aan deze beurtrol.

Verantwoordelijken : Commissarissen Patrick Boonen en Theo Opdenakker

Teamchefs:

  • Wijkzones Maaseik, Neer- en Opoeteren: Hoofdinspecteur B. Ramaekers
  • Wijkzones Dilsen-Stokkem: Hoofdinspecteur H. Vranken

Politionele medewerkers:

  • Wijkzones Maaseik, Neer-en Opoeteren:
    14 Inspecteurs waaronder 1 gedetacheerde
  • Wijkzones Dilsen-Stokkem:
    13 inspecteurs waaronder 1 gedetacheerde

Overzicht diensten

Contact-info

Telnr. Maaseik: (089)56.92.11

Telnr. Dilsen-Stokkem: (089)79.09.00

Voor verdere gegevens klik hier.

Nieuws - UPDATE 09/01/2017

- Aanpassing openingsuren onthaal
- Aanpassing wijkagenten

Wie is jouw wijkagent?

Woon jij in de zone Maasland? Weet je niet wie jouw wijkagent is? Je kan dit heel gemakkelijk te weten komen door hier te klikken of via het menu 'Wie is wie?'.

Blogs

Via de menu-balk bovenaan deze pagina kan je in het onderdeel blogs vanaf nu recente informatie en weetjes over onze politiezone lezen.
De blog Nieuws van het korps heeft het over de recentste nieuwigheden in onze politiezone.
De blog Actua heeft het op een ietwat ludieke manier over de recentste gebeurtenissen in onze politiezone.
De blog Verloren voorwerpen biedt dan weer een overzicht van de gevonden voorwerpen.