Jeugd en sociaal

De functionaliteit Jeugd, Sociaal en Slachtofferhulp werd binnen de zone Maasland opgericht met als doel invulling te kunnen geven aan de steeds groter wordende vraag naar sociale politionele tussenkomsten bij familiale en maatschappelijke problemen. Sinds haar oprichting merken we dat de dienst meer en meer andere opdrachten toebedeeld krijgt, met name:

 • aanrandingen van de eerbaarheid
 • fuivenproblematiek
 • probleemjongeren
 • verdwijningen
 • ...

Zeker uit hoofde van verdwijningen zijn de onderichtingen strikt bepaald maar ook zeer arbeidsintensief. Ieder item binnen deze opdracht wordt onmiddellijk en nauwgezet uitgevoerd. Ook vanuit de diensten van het parket van de procureur des Konings wordt er steeds meer beroep gedaan op politiemensen die vertrouwd zijn met deze problemen: specifiek verhoor minderjarigen, verder onderzoek, confrontaties, ... Het is daarbij noodzakelijk dat binnen deze materie personeelsleden opgeleid worden en permanent bijgeschoold, zodat de gestelde opdrachten adequaat en professioneel kunnen opgevolgd worden. Nu is de ervaring en het persoonlijk engagement de basis van ons politioneel optreden. De zone is bereid hieraan actief deel te nemen daar de politionele interventie in deze materie vanaf het begin van het onderzoek uiterst precies en professioneel moet gebeuren.

Verantwoordelijke: Commissaris Luc Bamps

Teamchef: Hoofdinspecteur J. Sweeck

Politionele medewerkers:

 • Wijkzones Maaseik, Neer-en Opoeteren:
  1 Inspecteur
 • Wijkzones Dilsen-Stokkem:
  1 Inspecteur

Een maatschappelijk assistente

Overzicht diensten

Contact-info

Telnr. Maaseik: (089)56.92.11

Telnr. Dilsen-Stokkem: (089)79.09.00

Voor verdere gegevens klik hier.

Nieuws - UPDATE 09/01/2017

- Aanpassing openingsuren onthaal
- Aanpassing wijkagenten

Wie is jouw wijkagent?

Woon jij in de zone Maasland? Weet je niet wie jouw wijkagent is? Je kan dit heel gemakkelijk te weten komen door hier te klikken of via het menu 'Wie is wie?'.

Blogs

Via de menu-balk bovenaan deze pagina kan je in het onderdeel blogs vanaf nu recente informatie en weetjes over onze politiezone lezen.
De blog Nieuws van het korps heeft het over de recentste nieuwigheden in onze politiezone.
De blog Actua heeft het op een ietwat ludieke manier over de recentste gebeurtenissen in onze politiezone.
De blog Verloren voorwerpen biedt dan weer een overzicht van de gevonden voorwerpen.