Verkeer

Deze dienst behandelt de specifieke verkeersfenomenen en participeert aan alle federale en provinciale thema's inzake de verkeersveiligheid. Als lokale prioriteiten stellen wij de aanpak van de lokale fenomenen inzake verkeersonveiligheid voorop meer bepaald het aanpakken van zwarte punten (dit zijn plaatsen waar veel ongevallen gebeuren) en de snelheid.

Actieplan - lokale prioriteiten:

  • het jaarlijks doen verdwijnen van 4 zwarte punten in de federale statistiek
  • tot een gemiddelde snelheid te komen die lager is dan de toegelaten snelheid plus 10% op een aantal verbindingswegen, op jaarbasis

Federaal actieplan/campagnes BIVV:

Doelstelling is het ondersteunen van de sensibiliseringscampagnes van het Belgische instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) door informatie en enforcement. Gekend zijn de BOB-campagne, het actieplan schoolverkeer, bromfietsen en snelheid.

Verantwoordelijke: Commissaris Luc Bamps

Teamchef: Hoofdinspecteur P. Vrinssen

Politionele medewerkers: 4 inspecteurs en 1 agente

Administratieve medewerkers: E. Paredis

Overzicht diensten

Contact-info

Telnr. Maaseik: (089)56.92.11

Telnr. Dilsen-Stokkem: (089)79.09.00

Voor verdere gegevens klik hier.

Nieuws - UPDATE 09/01/2017

- Aanpassing openingsuren onthaal
- Aanpassing wijkagenten

Wie is jouw wijkagent?

Woon jij in de zone Maasland? Weet je niet wie jouw wijkagent is? Je kan dit heel gemakkelijk te weten komen door hier te klikken of via het menu 'Wie is wie?'.

Blogs

Via de menu-balk bovenaan deze pagina kan je in het onderdeel blogs vanaf nu recente informatie en weetjes over onze politiezone lezen.
De blog Nieuws van het korps heeft het over de recentste nieuwigheden in onze politiezone.
De blog Actua heeft het op een ietwat ludieke manier over de recentste gebeurtenissen in onze politiezone.
De blog Verloren voorwerpen biedt dan weer een overzicht van de gevonden voorwerpen.