Beste bezoeker,

Met deze website trachten wij u een voorstelling te geven van de lokale politie Maasland. Politie Maasland, zegt u ? Nog nooit van gehoord...

Door de politiehervorming werd het politiewezen grondig geherstructureerd (2002). Voor de man in de straat betekende de politiehervorming dat lokale Rijkswacht en Politie ophielden met bestaan en samensmolten tot nieuwe korpsen, al dan niet samengevoegd uit meerdere gemeenten resp. steden. Men spreekt daarom ook over politiezones (PZ). Iedere politiezone werd een administratieve code toegekend. Voor lokale politie Maasland is dat 5383.

Politie Maasland is een nieuw korps ontstaan uit de samensmelting van de lokale Rijkswacht Maaseik, de lokale Rijkswacht Dilsen-Stokkem, het stedelijk Politiekorps Maaseik en stedelijk Politiekorps Dilsen-Stokkem.

De politiezone Maasland bestaat uit een groep gemotiveerde en vakkundige medewerkers, politiemensen en burgerpersoneel. Het is een ploeg die volledig ten dienste staat van de bevolking van Maaseik en Dilsen-Stokkem. Dit wordt praktisch ingevuld door het uitvoeren van een grote verscheidenheid aan opdrachten en het nastreven van vooropgestelde doelstellingen.

Met deze publicatie willen wij u wat meer inzicht verschaffen over onze taken, willen wij de politie een naam en een gezicht geven. Het imago van ons korps wordt immers bepaald door de individuele politieman of -vrouw, door de wijze waarop met u en uw problemen wordt omgegaan. Goede wederzijdse contacten zijn een absolute noodzaak en onbekend is onbemind.

Vandaar deze website, een nieuwe stap naar invulling geven aan een goede relatie en meer veiligheid.

Veiligheid en dienstbaarheid, daar gaan we voor.

Lydia Peeters
Burgemeester
Dilsen-Stokkem
Voorzitter Politiecollege
Jan Creemers
Burgemeester Maaseik
Fred Gerarts
Hoofdcommissaris - korpschef
Contact-info

Telnr. Maaseik: (089)56.92.11

Telnr. Dilsen-Stokkem: (089)79.09.00

Voor verdere gegevens klik hier.

Nieuws - UPDATE 09/01/2017

- Aanpassing openingsuren onthaal
- Aanpassing wijkagenten

Wie is jouw wijkagent?

Woon jij in de zone Maasland? Weet je niet wie jouw wijkagent is? Je kan dit heel gemakkelijk te weten komen door hier te klikken of via het menu 'Wie is wie?'.

Blogs

Via de menu-balk bovenaan deze pagina kan je in het onderdeel blogs vanaf nu recente informatie en weetjes over onze politiezone lezen.
De blog Nieuws van het korps heeft het over de recentste nieuwigheden in onze politiezone.
De blog Actua heeft het op een ietwat ludieke manier over de recentste gebeurtenissen in onze politiezone.
De blog Verloren voorwerpen biedt dan weer een overzicht van de gevonden voorwerpen.