Wijkwerking

Het grondgebied van onze politiezone is opgedeeld in 4 wijkzones die ieder op hun beurt nog eens onderverdeeld zijn in wijken. De wijkzones Maaseik / Neeroeteren - Opoeteren staan onder de gezamelijke leiding van commissaris Boonen Patrick waarbij iedere zone op zijn beurt een teamchef en een of meerdere wijkinspecteurs heeft.

De wijkzones Dilsen - Elen - Rotem / Lanklaar - Stokkem staan onder de gezamelijke leiding van commissaris, Opdenakker Theo, waarbij ieder zone op zijn beurt een teamchef en een of meerdere wijkinspecteurs heeft.

 • Maaseik
  (Teamchef Hoofdinspecteur ??? vacant ??? )
  • Centrum-Noordwest,Gremelslo, Verloren Kost, Centrum-Noord,
   Ven, Sint-Jansberg (Inspecteur x)
  • Centrum-Oost en Aldeneik (Inspecteur Roger Jans)
  • Centrum-West, Wurfeld, Gasthuisveld, Centrum Zuid, Heppeneert
   (Inspecteur Patrick Roex)
 • Neeroeteren - Opoeteren
  (Teamchef Hoofdinspecteur Geert Wouters)
  • Neeroeteren (Inspecteur x en Hoofdinspecteur Geert Wouters)
  • Opoeteren en Dorne (Inspecteurs Eric Hulsbosch)
 • Dilsen - Elen - Rotem
  (Teamchef Hoofdinspecteur Hubert Vranken)
  • Dilsen (Inspecteur Phil Schrijvers)
  • Elen (Inspecteur Luc Berben)
  • Rotem (Inspecteur X)
 • Lanklaar - Stokkem
  (Teamchef Hoofdinspecteur Hubert Vranken)
  • Lanklaar (Inspecteur Nico Weytjens)
  • Stokkem (Inspecteur X)

Er zijn binnen de politiezone twee onthaalpunten : één te Maaseik en één in Lanklaar. De openingsuren zijn dermate ruim genomen dat ook mensen van buiten de zone hun weg naar, vooral het centrale onthaalpunt te Maaseik vinden. De wijkinspecteur is terecht het belangrijkste instrument van de "nieuwe politie". Hij moet de burger weer dichterbij de politie brengen. Hij is zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en vaak het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Het takenpakket van onze wijkinspecteurs beantwoordt volledig aan de filosofie van de basispolitiezorg: alle facetten van het politiewerk komen aan bod.

De wijkinspecteur wordt geconfronteerd met de meest uiteenlopende zaken (burenruzies, woonstcontroles, jongerenoverlast, algemeen toezicht, enz.). De wijkdiensten vormen een caleidoscoop van werkzaamheden die hem toelaten voeling met de lokale problemen, evenementen en contacten te onderhouden. De vele opdrachten brengen evenwel ook het nemen van tijd voor contact met de wijkbewoner in het gedrang. De zoektocht naar de juiste verhoudingen is een uitdaging voor de toekomst die moet toelaten de wijkinspecteur nog meer verbondenheid naar "zijn of haar" wijk te laten ontplooien.

Overzicht diensten

Contact-info

Telnr. Maaseik: (089)56.92.11

Telnr. Dilsen-Stokkem: (089)79.09.00

Voor verdere gegevens klik hier.

Nieuws - UPDATE 09/01/2017

- Aanpassing openingsuren onthaal
- Aanpassing wijkagenten

Wie is jouw wijkagent?

Woon jij in de zone Maasland? Weet je niet wie jouw wijkagent is? Je kan dit heel gemakkelijk te weten komen door hier te klikken of via het menu 'Wie is wie?'.

Blogs

Via de menu-balk bovenaan deze pagina kan je in het onderdeel blogs vanaf nu recente informatie en weetjes over onze politiezone lezen.
De blog Nieuws van het korps heeft het over de recentste nieuwigheden in onze politiezone.
De blog Actua heeft het op een ietwat ludieke manier over de recentste gebeurtenissen in onze politiezone.
De blog Verloren voorwerpen biedt dan weer een overzicht van de gevonden voorwerpen.